Home  |  Wat doen we  |  Burgertafel

Burgertafel

 • Wat is het?

  • De Wmo-raad is vervangen door de Burgertafel.
  • De Burgertafel geeft de gemeente Zeewolde gevraagd en ongevraagd advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.
  • De Burgertafel bestaat uit vertegenwoordigers van cliëntengroepen binnen het Sociaal Domein en betrokken inwoners.
  • Op deze manier worden inwoners betrokken bij het beleid en de uitvoering.
  • De Burgertafel houdt zich niet bezig met individuele klachten, bezwaarschriften etc. 
  • De leden van de Burgertafel zijn benoemd door het college en voeren hun taken vrijwillig uit.

  Naar de website van de Burgertafel

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.