Home  |  Wat doen we  |  Jeugdhulp, jeugdzorgPlus

Jeugdhulp, jeugdzorgPlus

 • Wat is het?

  • JeugdzorgPlus is een zeer intensieve vorm van jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen dat zij een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.
  • De behandeling is gericht op het beter leren functioneren in de maatschappij. Het hele gezin wordt hierbij betrokken.
  • Het doel van jeugdzorgPlus is dat het kind zo snel mogelijk terug naar huis kan of zelfstandig kan wonen.

  Online contactformulier

 • Wat moet ik doen?

  U kunt contact opnemen met het Jeugdhulp Zeewolde.

  Bij Jeugdhulp Zeewolde kunt u terecht voor vragen over de opvoeding en het opgroeien van uw kind(eren). Een casemanager Jeugd kan u eventueel helpen met uw vraag.

 • Hoe werkt het?

  • Het kind/jongere zit bij jeugdzorgPlus-instelling in een gesloten groep.
  • In een besloten groep krijgt het kind in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is. Verder mag het kind onder begeleiding naar buiten of met toestemming het terrein verlaten.
  • De behandeling is gericht op het beter leren functioneren in de maatschappij. Het hele gezin wordt hierbij betrokken.

  Besluit kinderrechter

  • Een opname in jeugdzorgPlus is alleen mogelijk met een machtiging gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter.
  • Dit houdt in dat de kinderrechter besluit dat het kind/jongere naar een gesloten instelling moet.
 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.