Home  |  Wat doen we  |  Jeugdhulp, ondersteuningsplan

Jeugdhulp, ondersteuningsplan

 • Wat is het?

  • De casemanager bekijkt samen met u en met uw kind welke ondersteuning of jeugdhulp nodig is en maakt samen met jullie een plan.
  • Hierin staat het probleem beschreven, welke hulp er voor uw kind nodig is en welke afspraken hierover zijn gemaakt.
  • Het kan zijn dat er mensen uit uw omgeving of al betrokken professionals meedenken over de invulling van het plan. De casemanager bespreekt met u welke mensen er kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie of aan het vinden van een oplossing voor het probleem.
  • Het streven is om binnen 6 weken een plan op te stellen. De casemanager blijft het aanspreekpunt tijdens het hele traject.

 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.