Home  |  Wat doen we  |  Jeugdhulp, overgang 18-/18+

Jeugdhulp, overgang 18-/18+

 • Wat is het?

  Binnenkort 18 jaar en nog wel hulp nodig?

  • De jeugdwet gaat over kinderen en jongeren tot 18 jaar.
  • Krijgt een jongere voor het 18e jaar al jeugdhulp? Dan kijkt de casemanager jeugd samen met het gezin en de aanbieder naar passende vervolgzorg. Dit gebeurt voordat de jongere 18 wordt.
  • De financiering van deze zorg wordt vanuit andere wetten geregeld. Zo is het mogelijk om zorg te krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
  • Uit welke wet de zorg geregeld wordt, hangt af van wat de jongere zelfstandig kan. Ook speelt mee wat er vanuit het netwerk beschikbaar is. En wat de aard en ernst van de beperking of stoornis zijn. 
  • Het is belangrijk om ruim voordat de jongere 18 wordt, te kijken naar welke zorg eventueel nodig is.

  Er zijn uitzonderingen mogelijk: verlengde jeugdhulp.

  1. Dit is jeugd- en opvoedhulp van 18 tot uiterlijk 23 jaar, die begon of begint voor het 18e jaar. Of binnen de termijn van een half jaar na afsluiten van de zorg opnieuw start. Er mag géén aanspraak bestaan op andere financiering. Bijvoorbeeld: WLZ, ZVW of WMO (in geval van Begeleiding);
  2. Jeugdhulp in het kader van het Jeugdstrafrecht, opgelegd door de rechter.

  Al 18 jaar en een vraag?

  • U neemt contact op met Meerinzicht.
  • Meerinzicht is de samenwerking tussen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op gebied van zorg en ondersteuning.
 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 16:00 uur.
  • Na 16:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.
  • Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u in noodgevallen contact opnemen met Veilig Thuis op 088-2220500.