Home  |  Wat doen we  |  Jeugdhulp, verblijf in instelling

Jeugdhulp, verblijf in instelling

 • Wat is het?

  • Verblijf in een instelling kan ook betekenen verblijf in een pleeggezin of logeerverblijf.
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen om verschillende redenen in een instelling hulp en zorg krijgen.
  • Het gaat om kinderen/jongeren met problemen bij opgroeien of opvoeden, psychische problemen of met een verstandelijke beperking.
  • Het verblijf in de instelling kan tijdelijk, 7 dagen per week of in deeltijd zijn.

  Online contactformulier

 • Wat moet ik doen?

  U kunt contact opnemen met het Jeugdhulp Zeewolde.

  Bij Jeugdhulp Zeewolde kunt u terecht voor vragen over de opvoeding en het opgroeien van uw kind(eren). Een casemanager Jeugd kan u eventueel helpen met uw vraag.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Zeewolde kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling.

  Soorten verblijven

  • Logeerverblijf
  • Pleegzorg
  • Bij een instelling voor jeugdhulp of jeugd ggz
  • Gesloten jeugdzorg en/of jeugdzorgPlus

  Vrijwillig of gedwongen

  • Kinderen en jongeren kunnen vrijwillig (met instemming van de ouders/verzorgers) of gedwongen in een jeugdinstelling verblijven.
  • Bij een gedwongen verblijf heeft de kinderrechter hierover een besluit genomen.
  • Het kind kan in open of besloten groep verblijven.
  • In een besloten groep krijgt het kind in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is. Verder mag het kind onder begeleiding naar buiten of met toestemming het terrein verlaten.
  • In een open groep is vrij.

  Geen eigen bijdrage meer

  De ouderbijdrage (eigen bijdrage) jeugdhulp met verblijf is per 1 januari 2016 afgeschaft.

  Let op! De gemeente Zeewolde biedt geen hulp en zorg aan kinderen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben. Deze kinderen kunnen via de zorgverzekering verblijf in een instelling krijgen (Wet Langdurige Zorg). Voor deze zorg kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.