Home  |  Wat doen we  |  Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

 • Wat is het?

  • Een mantelzorgcompliment is een vorm van waardering van de gemeente.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het mantelzorgcompliment.
  • Het mantelzorgcompliment is € 100 per jaar, per hulpbehoevende persoon.
  • Het bedrag wordt uitbetaald in november.

  De gemeente hanteert een andere definitie voor mantelzorgers dan bij de oude regeling. Er kunnen dus verschillen zijn tussen personen die dit nu wel krijgen en vroeger niet, of andersom.

  De criteria in het kort

  • De zorgvrager waar de mantelzorger voor zorgt, moet in Zeewolde wonen.
  • De mantelzorger moet zich registreren bij Welzijn Zeewolde.
  • De coördinator Informele Zorg stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de persoon voldoet aan de criteria.

  Mantelzorgcompliment aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  • De registratie van mantelzorgers vindt plaats bij de Stichting Welzijn Zeewolde.
  • De mantelzorgconsulent beoordeelt uw aanmelding en zal bij twijfel navraag bij u doen.
  • 1 keer per jaar overhandigt Stichting Welzijn Zeewolde uw adresgegevens en banknummer aan de gemeente (afdeling WMO).
  • U ontvangt dan in oktober een brief van de gemeente over het mantelzorgcompliment. Het bedrag wordt in november uitbetaald door de gemeente.

  Privacy

  Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 • Hoe werkt het?

  De coördinator informele zorg stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de mantelzorger voldoet aan onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor het compliment.

  • De mantelzorger zorgt voor een naaste die woonachtig is in Zeewolde.
  • Deze zorg is structureel van aard en wordt minimaal reeds gedurende 3 maanden verleend.
  • De zorg is vrij intensief, gemiddeld gaat het om minimaal 8 uur zorg per week.
  • Naast de gegevens van mantelzorger, wordt ook geregistreerd voor wie de mantelzorger zorgt.
  • Per inwoner met een zorgvraag kunnen meerdere mantelzorgers zich laten registreren; het compliment wordt in gelijke delen over hen verdeeld

  PBG

  • Mantelzorgers die zorgen voor een naaste en hiervoor een pgb ontvangen, zijn in feite geen mantelzorger meer en komen niet in aanmerking voor het compliment
 • Achtergrond

  • Tot 2015 viel de jaarlijkse blijk van waardering van mantelzorgers onder de AWBZ en betaalde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit bedrag (€ 200) uit.
  • Iedere inwoner met een indicatie voor extramurale AWBZ zorg met een looptijd van minimaal één jaar en een zekere zorgzwaarte mocht één mantelzorger aanwijzen die in aanmerking kwam voor dit geldbedrag.
 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.