Home  |  Wat doen we  |  Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

 • Wat is het?

  • Een mantelzorgcompliment is een vorm van waardering van de gemeente.
  • Het mantelzorgcompliment is € 100 per jaar, per hulpbehoevende persoon.
  • Om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen moet de mantelzorger zich aanmelden. Dat kan online met een digitaal formulier, of door een formulier op te halen bij de receptie van het gemeentehuis.
  • Het bedrag wordt uitbetaald in november.

  Online aanvragen mantelzorgcompliment

  De criteria

  • De zorgvrager waar de mantelzorger voor zorgt, moet in Zeewolde wonen.
  • De mantelzorger moet 18 jaar of ouder zijn.
  • De mantelzorger zorgt langer dan 3 maanden voor de naaste, die aanwijsbaar chronisch ziek is of beperkingen heeft.
  • De mantelzorger is minstens 8 uur per week belast met de zorg
  • De mantelzorger krijgt geen vergoeding voor de zorg
  • De mantelzorger heeft toestemming van degene waar hij of zij voor zorgt om diens gegevens te delen met Welzijn Zeewolde en de gemeente.
  • De mantelzorger moet zich aanmelden bij Welzijn Zeewolde.

  De coördinator Informele Zorg van Welzijn Zeewolde stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de persoon voldoet aan de criteria.

  Mantelzorgcompliment aanvragen

  • Vul het online aanvraagformulier in. U ontvangt meteen een bevestigingsmail. 
  • U kunt ook een formulier op papier ophalen bij de receptie van het gemeentehuis en bij de servicebalie van Welzijn Zeewolde in de Meermin (Kerkplein).
  • U krijgt van ons bericht of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. De uitbetaling is in november 2019.
  • Aanvragen is mogelijk tot 1 oktober 2019. 

  Online aanvragen mantelzorgcompliment

 • Wat moet ik doen?

  Privacy

  • Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld.
  • Persoons- en/of adresgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
 • Hoe werkt het?

  De coördinator informele zorg stelt aan de hand van een korte vragenlijst vast of de mantelzorger voldoet aan onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor het compliment.

  • De mantelzorger zorgt voor een naaste die woonachtig is in Zeewolde.
  • Deze zorg is structureel van aard en wordt minimaal reeds gedurende 3 maanden verleend.
  • De zorg is vrij intensief, gemiddeld gaat het om minimaal 8 uur zorg per week.
  • Naast de gegevens van mantelzorger, wordt ook geregistreerd voor wie de mantelzorger zorgt.
  • Per inwoner met een zorgvraag kunnen meerdere mantelzorgers zich laten registreren; het compliment wordt in gelijke delen over hen verdeeld

  PBG

  • Mantelzorgers die zorgen voor een naaste en hiervoor een pgb ontvangen, zijn in feite geen mantelzorger meer en komen niet in aanmerking voor het compliment
 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.