Home  |  Wat doen we  |  Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

 • Wat is het?

  • U kunt als ouder/verzorger terecht bij Jeugdhulp Zeewolde voor advies, informatie en bij vragen over de opvoeding en het opgroeien van uw kind. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over uw kind of als u niet weet waar u in Zeewolde terecht kunt met uw vraag over uw kind.
  • De casemanager Jeugd is uw contactpersoon. De casemanager bekijkt samen met u als ouder en met uw kind welke ondersteuning of jeugdhulp er nodig is.

  U heeft een vraag, of heeft u advies nodig?

  • In een gesprek met de casemanager bekijkt u samen wat uw vraag precies is.
  • De casemanager bespreekt met u welke mensen er kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie of aan het vinden van een oplossing voor het probleem.

  Jeugdhulp

  • Voor het aanvragen van specialistische hulp is een ondersteuningsplan nodig.
  • De casemanager Jeugd kan u helpen bij het invullen van het plan.
  • Hierin staat het probleem beschreven, welke hulp er voor uw kind nodig is en welke afspraken jullie hierover maken. Het kan zijn dat er mensen uit uw omgeving of al betrokken professionals meedenken over de invulling van het plan.
  • Het streven is om binnen 6 weken een plan op te stellen.

  Voorbeelden van hulpvragen/jeugdhulp

  • Hulp bij opvoedvragen
  • Hulp bij problemen zoals ADHD, dyslexie en autisme
  • Hulp bij sociale of emotionele problemen
  • Hulp voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking
  • Pleegzorg
  • Plaatsing in een instelling voor 24-uurszorg

  Online contactformulier

 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 16:00 uur.
  • Na 16:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.
  • Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u in noodgevallen contact opnemen met Veilig Thuis op 088-2220500.