HOME  |  Wie zijn we  |  Uitgelicht  |  Jeugdhulp Zeewolde per 1 juli 2019 onderdeel van Meerinzicht

Jeugdhulp Zeewolde per 1 juli 2019 onderdeel van Meerinzicht

Jeugdhulp Zeewolde wordt per 1 juli 2019 onderdeel van Meerinzicht, de samenwerking tussen Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. Binnen Meerinzicht Domein Sociaal is er een vast team voor Zeewolde, waar de klantmanagers Wmo en Participatie ook deel van uitmaken.

Wat verandert er op korte termijn voor u?

  • Jeugdhulp Zeewolde blijft de laagdrempelige plek voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het team jeugdhulp werkt net als nu vanuit de locatie aan de Stevinweg.
  • De telefonische bereikbaarheid van jeugdhulp verandert niet: inwoners kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen via 036-5229500.
  • Ook de medewerkers blijven dezelfde en zij houden de huidige telefoonnummers.
  • Het emailadres zal wel veranderen en eindigen op @meerinzicht.nl. Het nieuwe e-mailadres is per 1 juli 2019 jeugdhulp@meerinzicht.nl. 

Werkwijze team Jeugdhulp Zeewolde

  • Door ook de jeugdhulp voor Zeewolde onder te brengen binnen Meerinzicht wordt het makkelijker om volgens het principe ‘één gezin, één plan’ te werken.
  • Preventie, vroeg-signalering, zelfredzaamheid en de slimme inzet van algemene voorzieningen zorgen ervoor dat maatvoorzieningen alleen ingezet hoeven te worden waar dit echt nodig is.
  • Om dit goed te kunnen doen, werken de klantmanagers Jeugd Zeewolde, net als de klantmanagers Wmo en Participatiewet, eraan zo toegankelijk mogelijk te zijn.
  • Naast aanwezigheid op de werklocatie aan de Stevinweg, zijn de medewerkers van Jeugdhulp Zeewolde ook vaak te vinden op plekken waar veel jongeren en/of hun ouders zijn, zoals bijvoorbeeld de scholen. Wanneer er een hulpvraag is, voeren klantmanagers een intakegesprek gericht op vraagverheldering.
  • Samen met de jeugdige en zijn/haar gezin wordt een ondersteuningsplan opgesteld, inclusief doelen en eventuele inzet van individuele voorzieningen (maatwerk). In de uitvoering van dit ondersteuningsplan houdt de klantmanager regie op de inzet van algemene en individuele voorzieningen, evenals op de inzet van het netwerk rondom de jeugdige en zijn/haar gezin.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via (036) 5229500 of via de mail.